Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΓΕΝΗ 2016

Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΓΕΝΗ 2016

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΟ ΔΙΓΕΝΗ Στην Oιχαλία σήμερα  στα γραφεία του σωματείου  συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο της προαναφερόμενης οργάνωσης που εκλέχτηκαν από την Γ.Σ της υπαριθμόν 1/2016 στις  03/06/2016 , έπειτα από πρόσκληση του...